Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

Kalendár podujatí 2017

KPR 2015

KPR 2015

SAFETY

Metodické pokyny

 • KPR 2015
 • KPR 2010
 • Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov
 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania
 • End of Life
 • Stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu
 • ESA - Rýchly sprievodca naliehavými situáciami

Oznamy

 • PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"
 • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
 • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
 • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.
 • Posielajte nám aj iné podnety, nápady, zaujímavosti a odkazy, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými návštevníkmi stránky.

Aktuality

     

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FZO Prešovskej univerzity
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana,  081 81 Prešov, Hollého 14
Tel: 051 7011673, 7011675, Fax: 051 7722247, E-mail: romanova@fnsppresov.sk

Prešov  6.3.2017

Vážení kolegovia/kolegyne!

Dovoľujem si, zaslať Vám pokyny na prípravu textu – postgraduálny článok do zborníka pre Kongres SSAIM 2016.
Termín uzávierky pre písomné príspevky  je 10.4. 2017, striktne Vás žiadam o jeho dodržanie, aby bolo možné vykonať redakčné práce a vypracovať posudky, pričom ISBN zborníky chceme odovzdať pri registrácii účastníkom kongresu.
Píšte vo Worde, odporúčané nastavenie: riadkovanie 1, písmo Times new Roman CE, odsadenie prvého riadku odstavca 0,3 cm. Vzhľad stránky: horný okraj 3, dolný okraj 3,5 cm,  zrkadlové okraje áno, vnútorný okraj 2, vonkajší 2,5, chrbát 1,7, záhlavie, päta 1,25, veľkosť písmen  11,  zarovnanie doľava, čísla stránok na vonkajšej strane.
Názov prednášky – všetky veľké písmena. Uveďte plné mená autorov, oddeľte ich pomlčkou. Uveďte plný názov pracoviska – kurzíva.
Pri tomto nastavení  na jednu stránku pripadajú zhruba tri normostrany (60 písmen, 30 riadkov).  Nepoužívajte, prosím, podčiarkovanie textu.
Rozsah textu , mal by byť vo forme postgraduálnej prednášky (niekoľko strán).
Citácia literatúry podľa platných noriem. Najviac 5 citácii pod článkom.
Materiály pošlite e- mailom na adresu: romanova@fnsppresov.sk. Tu dostanete aj všetky informácie ohľadom zborníka a formy článku.
Pristupujte, prosím, ku textom a termínu  zaslania definitívneho textu tak, aby sme mohli vydať zborník včas.
Text prosíme dôkladne skontrolovať na preklepy, jazyková úprava korektorom je vítaná.

Ďakujem Vám za spoluprácu.
S pozdravom

MUDr. Ľ. Romanová, PhD.
Editor zborníka pre kongres SSAIM


DOWNLOAD


novy web

Informácie

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM


Nábor členov SSAIM

Klub priateľov histórie AIM


AIM

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2017
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk