Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Novinky

KPR 2015

KPR 2015

Kalendár podujatí 2016

Kalendár podujatí 2015

Kalendár podujatí SLS 2015 SSAIM

Nábor členov SSAIM

Klub priateľov histórie AIM

Metodické pokyny

 • KPR 2015
 • KPR 2010
 • Stanovisko výboru SSAIM k používaniu infúznych roztokov s obsahom hydroxyetylškrobov
 • Odporúčaný postup pri kanylácii centrálnych žíl.
 • Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie.
 • Odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy a septického šoku.
 • Terapeutické postupy pri život ohrozujúcich krvácaniach (ŽOK).
 • Prevencia aspirácie žalúdočného obsahu v perioperačnom období.
 • Liečebná hypotermia v nemocnici po KPR.
 • Anestéziologické výšetrenie a Základné lekárske vyšetrenie pred anestéziologickým výkonom.
 • Právne predpisy na úseku zdravotníctva.
 • Odporúčania ESA pre Manažment závažného perioperačného krvácania
 • End of Life
 • Stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu
 • ESA - Rýchly sprievodca naliehavými situáciami

Oznamy

 • PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"
 • Prosíme kompetentných pracovníkov, aby prekontrolovali údaje v adresári pracovísk a v prípade potreby nám zaslali aktuálne údaje.
 • Ak má vaše pracovisko web stránku, v prípade záujmu môžeme jej odkaz umiestniť do zoznamu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v sekcii Odkazy.
 • Posielajte nám názvy a termíny akcií a seminárov, ktoré organizujete a chcete ich propagovať, budú uverejnené v príslušných odkazoch.
 • Posielajte nám aj iné podnety, nápady, zaujímavosti a odkazy, s ktorými by ste sa chceli podeliť s ostatnými návštevníkmi stránky.

Aktuality


Otvorenie nominácií za rok 2016 na

Medailu Tomáša Kadlica

podať do 31.12.2016 podľa štatútu (viď www.ssaim.sk)


Otvorenie nominácií za rok 2016 na

cenu dr. Malatinského

Výbor SSAIM vyzýva členov Spoločnosti, aby do 15.1.2017 nahlásili nominácie na Malatinského cenu o najlepšiu publikáciu v odbore AIM za rok 2016 MUDr. Romanovej (romanova(at)fnsppresov(dot)sk).
Cena sa udeľuje výborom SSAIM za najlepšiu publikáciu v našom odbore publikovanú členom SSAIM v danom roku.
Nominované môžu byť publikácie (časopisy, knihy, skriptá, web) člena SSAIM v našom odbore za uplynulý rok.
Cena bude vyhlásená a odovzdaná na 24. kongrese v Jasnej.definitívny program


DOWNLOAD


novy web


Výzva pre kliniky a oddelenia AIM v SR

Obraciame sa na kliniky, oddelenia a lekárov, ktorí majú chuť a vôľu zapojiť sa do  medzinárodnej štúdie EPiMAP organizovanú Európskou spoločnosťou anestéziológie ESA. Témou výskumu sú post-punkčné bolesti hlavy po neuroaxiálnych blokoch. Za SSAIM hlavným organizátorom a koordinátorom bude p. MUDr. Monika Grochová, KAIM LF UPJS Košice. Záujemci hláste sa na adrese monika.grochova@gmail.com.

EPiMAP


Paliatívna liečba


Výbor SSAIM a hlavný odborník pre A+IM dávajú stanovisko k subarachnoidálnemu podávaniu sufentanilu:

Intratekálna aplikácia sufentanilu nie je v indikáciách súhrnu charakteristických vlastností lieku – SPC. Nie je to tam však vyslovene zakázané, resp. kontraindikované. V odborných publikáciách a na mnohých pracoviskách vo vyspelých krajinách sa sufentanil ako adjuvantná látka pri spinálnej anestézii používa s dobrými skúsenosťami. V literatúre sme nenašli popísané komplikácie, ktoré by vyplývali z intratekálneho podávania sufentanilu. Lekár vo svojej praxi má mať umožnené použitie akéhokoľvek lieku v off-label indikáciách ako súčasť svojej medicínskej praxe, ak je to založené na rozumnom klinickom úsudku a je to vedecky zdôvodniteľné.

Z toho dôvodu nepovažujeme podávanie sufentanilu v intratekálnej aplikácii za kontraindikované. Ošetrujúci lekár si však takéto podanie musí vedieť zdôvodniť.

Žilina, 17. septembra 2015

Odkazy

Katedra AIM LF SZU UNB
KAIM LF SZU UNB
I. KAIM LF UK UNB
I. KAIM UPJŠ LF a UN LP
KAIM JLF UK a UNM

dotazník kritické príhody

Helsinská deklarácia

Výročná správa o bezpečnosti

English version


AIM


Oznam pre členov a účastníkov kongresu

Vážení členovia SSAIM,

Pri príprave a organizovaní 23. Kongresu Zákon o lieku a nepeňažnom plnení robí veľké starosti a vrásky na čele nám i vám ako členom a účastníkom. Nás, ako organizátorov podujatia, neuveriteľne časovo a byrokraticky zaťažuje. Preto sa organizačný výbor SSAIM rozhodol ponechať kongresový poplatok v nezmenenej výške a spoplatniť spoločenský večer symbolickou sumou dvadsať eur, aby sme nemuseli – každému členovi vystavovať doklady o nepeňažnom plnení. Organizačný výbor 23. Kongresu sa bude snažiť nastaviť veci tak, aby sme v tejto súvislosti vyhoveli viacerým žiadostiam členov SSAIM. Ďakujeme za pochopenie.

Organizačný výbor SSAIM


 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2016
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk