Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Katedra anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Limbová 12, Bratislava
vedúci: MUDr. Matúš Pauliny, PhD.

Aktuálne informácie katedry AIM SZU

odkaz na stránku katedry

Katedra anestéziológie a intenzívnej medicíny informuje o postupe pri prihlasovaní sa k špecializačnej skúške z AIM
ODBOR ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

ŠPECIALIZAČNÁ PRÍPRAVA - rozdelenie
Anestetická príprava v trvaní 42 mesiacov
Intenzívna medicína v trvaní 18 mesiacov

z toho:
2 mesiace neurochirurgickej anestézie
2 mesiace detskej anestézie
1 mesiac hrudníkovej anestézie
2 mesiace na klinickom pracovisku výučbového zdravotníckeho zariadenia

VÝKONY - vydokladované podľa špecializačnej náplne s pečiatkou a podpisom zamestnávateľa

Postup prihlasovania sa na špecializačnú skúšku AIM

1 1616-1623 - KŠŠ Konzultačný deň Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny v akademickom roku 2013/2014
Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným podľa NV SR č. 296/2010 Z.z.
Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do špecializačného odboru anestéziológia a intenzívna medicína
Dĺžka trvania: 1 deň, 1 deň, 1 deň, 1 deň, 1 deň, 1 deň, 1 deň, 1 deň,

Termín a miesto:
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Počet účastníko: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
Vedúci vzdelávacej aktivity: MUDr. Matúš Pauliny, PhD., doc. MUDr. Milan MÁJEK, CSc., MUDr. Milan ONDERČANIN, PhD.
Náplň: podľa špecializačného študijného programu
Ukončenie: záverečné vyhodnotenie
Vzdelávacia aktivita: povinná
Typ vzdelávacej aktivity: A
Počet kreditov: 0
Účastník absolvuje všetky termíny: nie

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2017
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk