Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: +421 2 5292 2017, 2019, +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5292 2022, e-mail: kurucova@sls.sk
doc. MUDr. Roman ZÁHOREC, CSc.
prezident SSAIM
OAIM, OÚ sv. Alžbety, Heydukova 10
81250 Bratislava I
rzahorec@ousa.sk
Doc. MUDr. Jozef FIRMENT, PhD.
viceprezident SSAIM
I. KAIM UJPŠ LF a FNLP, Trieda SNP 1, Rastislavova 43, 04190 Košice jozef.firment@upjs.sk
MUDr. Matúš PAULINY, PhD.
vedecký sekretár SSAIM
KAIM SZU UN Bratislava, Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
mpauliny@gmail.com
MUDr. Štefan KRBILA, PhD.
pokladník SSAIM
KAIM, FNsP Nové Zámky krbila@nspnz.sk
MUDr. Katarína GALKOVÁ, PhD.
zapisovateľ SSAIM
KAIM FN Nitra,Ul. Špitálska 6
950 01 Nitra
katagalkova@gmail.com

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin@ssaim.sk