Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

PhD. v odbore "Anestéziológia a resuscitácia"

Po prvý raz v histórii odboru Anestéziológia a intenzívna medicína minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca dňa 24.3.2011 na základe Akreditačnej komisie priznal právo udeľovať akademický titul doktor (v skratke PhD.) v študijnom programe 7.1.20. „Anestéziológia a resuscitácia“ na JLF UK v Martine.

Podmienky pre doktorandský študijný program sú zverejnené na stránke www.jfmed.uniba.sk.

Prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.
predsedníčka Odborovej komisie pre študijný odbor
doktorandského štúdia 7.1.20 anestéziológia a resuscitácia
na JLF UK v Martine

 

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin(at)ssaim(dot)sk