Späť

XIII. CLINICAL UPDATE POSTGRADUATE Bratislava, 09. - 10. november 2017

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

aktívna účasť: do 01. októbra 2017

pasívna účasť: do 30. októbra 2017

Emailovú adresu vyplňte správne a skontrolujte za účelom potvrdenia registrácie.

Účasť:
aktívna
pasívna

Registrácia:
dvojdňová
jednodňová

Pri jednodňovej registrácii uveďte deň:
09.11.2017
10.11.2017

Príspevky uvádzajte vo formáte: Mrkvička J., Zelerík P. (DKAIM Hráškovo): Výskyt chlorofylu v mladých formách repy.

Registračný poplatok zaplatím:
bankovým prevodom
hotovosť/pri registrácii

POZOR!!! Platba registračných poplatkov na mieste v hotovosti bude zvýšená o 5,00 EUR.

* - znamená, že položka musí byť vyplnená

  1. Účastník je povinný údaje v zmysle Z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo.
  2. Účastník zodpovedá v plnom rozsahu za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
  3. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely plnenia zákonných povinností a pre vnútorné potreby organizácie.
  4. Účastník vyhlasuje, že mu nevznikol nárok na stravu podľa Z. č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov.