Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

VOĽBY 2014

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSAIM na volebné obdobie 2015-2018

Voľby do výboru SSAIM a dozornej rady na roky 2015 - 2018

pokyny pre jednokolové korešpondenčné voľby

 

VOĽBY 2010

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SSAIM

Informácie k voľbám do výboru SSAIM 2010

Vážení členovia SSAIM!

V decembri 2010 sa po 4 rokoch opäť uskutočnia voľby do výboru SSAIM. Voľby prebehnú ako zvyčajne korešpondenčným spôsobom podľa stanov Slovenskej Lekárskej Spoločnosti a uznesenia výboru SSAIM zo dňa 16.9.2010 v nasledovnom časovom rámci:

  • posledný novembrový týždeň budú rozoslané volebné lísty poštou všetkým členom SSAIM
  • do určeného termínu vrátené volebné lísty (na sekretariát SLS, Cukrová ul. Bratislava) budú otvorené a spočítané volebnou komisiou v zložení: MUDr. Ivana Mišíková, MUDr. Alena Chebenová, MUDr. Tomáš Veselovský, pozorovatelia za SLS: JUDr. Mária Mistríková, Emília Kurucová
  • zasadnutie novozvoleného výboru SSAIM spolu s volebnou komisiou zvolá terajší prezident SSAIM dr. Onderčanin, PhD. na začiatok januára 2011
  • záujemcovia o prácu vo výbore majú možnosť prihlásiť svoju kandidatúru písomne do rúk vedeckého sekretára SSAIM doc. MUDr. Záhorca, CSc. do 20.10.2010

Prosíme vás, aby ste sa volebného procesu aktívne zúčastnili.

 

VOĽBY 2006

Výpis zo zápisnice !!! Originál k nahliadnutiu na SLS !!!

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SSAIM dňa 11.12.2006 v Bratislave

Volebná komisia sa zišla v tomto zložení: prim. MUDr. Peter Kern
prim. MUDr. Ivana Mišíková
MUDr. Alena Chebenová

Rozoslaných bolo 734 volebných lístkov. Z toho 1 obálka sa vrátila späť ako nedoručená.
Od členov SSAIM sa vrátilo 180 obálok so 185 hlasovacími lístkami, všetky boli odoslané v stanovenom termíne do 30.11.2006. Platných hlasovacích lístkov bolo 180, neplatných 5 hlasovacích lístkov.
Všetky písomné materiály archivuje Sekretariát SLS.

Na základe sčítania všetkých hlasov konštatuje volebná komisia nasledovné:
za členov výboru SSAIM boli zvolení:

1. Záhorec Roman
2. Firment Jozef
3. Török Pavol
4. Koutun Juraj
5. Romanová Ľubomíra
6. Očenášová Mária
7. Onderčanin Milan
8. Májek Milan
9. Gašparec Peter
10. Trenkler Štefan
11. Pauliny Matúš
12. Valky Jozef
13. Szeghy Peter

za členov Revíznej komisie SSAIM boli zvolení:

1. Kozánek Ján
2. Chabroň Miroslav
3. Grochová Monika

predseda volebnej komisie: prim. MUDr. Peter Kern
členovia volebnej komisie: prim. MUDr. Ivana Mišíková
MUDr. Alena Chebenová
za SLS: Emília Kurucová

V Bratislave, 11.12.2006

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin@ssaim.sk