Úvod | Napíšte nám | Mapa stránok |
SSAIM

Adresár výboru a dozornej rady SSAIM 2015 – 2018

Sekretariát SSAIM, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel. no.: +421-2/52635603, Fax: +421-2/52922022, e-mail: kurucova@sls.sk

 

Doc. MUDr. Roman ZÁHOREC, CSc.
prezident SSAIM
OAIM, OÚ sv. Alžbety, Heydukova 10
81250 Bratislava I
rzahorec@ousa.sk
Doc. MUDr. Jozef FIRMENT, PhD.
viceprezident SSAIM
I. KAIM UJPŠ LF a FNLP, Trieda SNP 1, Rastislavova 43, 04190 Košice jozef.firment@upjs.sk
MUDr. Matúš PAULINY, PhD.
vedecký sekretár SSAIM
KAIM SZU UN Bratislava, Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
mpauliny@gmail.com
MUDr. Štefan KRBILA, PhD.
pokladník SSAIM
KAIM, FNsP Nové Zámky krbila@nspnz.sk
MUDr. Katarína GALKOVÁ, PhD.
zapisovateľ SSAIM
KAIM FN Nitra,Ul. Špitálska 6
950 01 Nitra
katagalkova@gmail.com

 

členovia výboru

Meno Pracovisko E-mail
MUDr. Ľubomíra ROMANOVÁ, PhD. KAIM PU a SZU, FNsP Holého 14
08181 Prešov
romanova@fnsppresov.sk
MUDr. Jozef VALKY, PhD., CETC OAIM, NsP FD. Roosvelta, Nám. L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica jvalky@nspbb.sk
MUDr. Jozef KöPPL, CSc. DKAIM, DFNsP BA, Limbová 3, Bratislava koppl@dfnsp.sk
MUDr. Juraj KOUTUN, CSc. KAIM LFUK UN Bratislava, Ružinovská 6, 82606 Bratislava II juraj.koutun@ru.unb.sk
MUDr. Milan ONDERČANIN, PhD. KAIM SZU UN Bratislava, Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
milan.ondercanin@orangemail.sk
MUDr. Štefan TRENKLER, PhD. I. KAIM UPJŠ LF a FNLP, Trieda SNP 1, Rastislavova 43, 04190 Košice strenkler@gmail.com
MUDr. Ingrid OLEJÁROVÁ, MPH OAIM, NÚSCH Bratislava olejarova@nusch.sk
MUDr. Michal VENGLARČÍK, PhD. OAIM, NsP FD. Roosvelta, Nám. L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica michal.venglarcik@gmail.com

 

dozorná rada

Meno Pracovisko E-mail
MUDr. Monika GROCHOVÁ, PhD.
predseda
  monika.grochova@gmail.com
MUDr. Peter SZEGHY
člen
  peter.szeghy@centrum.sk
MUDr. Jaroslava MACKOVÁ
člen
KAIM SZU UN Bratislava, Limbová 5
83305 Bratislava III – Kramáre
jaroslava.mackova@kr.unb.sk

 


© Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2015
www.ssaim.sk

Matej Mezey, Matúš Pauliny
email: admin@ssaim.sk